Gentse jonge ondernemers zijn eyecatcher in Shopping Gent Zuid

Gentse jonge ondernemers zijn eyecatcher in Shopping Gent Zuid

U heeft ze misschien al zien hangen. Sinds het begin van de paasvakantie  zijn 17 Gentse jonge ondernemers, Gentrepreneurs, te zien op een étalage in Shopping Gent Zuid. De campagne komt er om student-ondernemers een extra duwtje in de rug te geven, na 2 jaar corona.

Gentrepreneur wil studenten informeren en inspireren over ondernemen. Het wil een klankbord zijn voor jongeren met een vaag idee, uitgewerkt concept of eigen onderneming. De afgelopen twee jaar zette de organisatie zijn student-ondernemers al digitaal in de kijker. Nu zet Gentrepreneur in op een offline visibiliteitscampagne. Het concept werd bedacht door student-ondernemer Victoria Buylaert van Captain Creative en werd verder uitgewerkt door student-ondernemer Hélène Deldicque van Murphy Brands.

Via de QR-codes bij de afbeeldingen kom je terecht op de website waar student-ondernemers hun onderneming beschrijven. De afbeeldingen van de jonge ondernemers zijn nog tot het begin van de zomervakantie te bewonderen op de eerste verdieping van het shoppingcenter. Wie meer wil weten kan ook terecht op de website van Gentrepreneur.

Back to blog